دانلود فایل-: جزوه جزئیات تقویت سازه های فولادی

دانلود فایل-: پاورپوینت ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2 (نمونه ای برجسته در معماری سبز)

دانلود فایل-: جزوه آموزشی تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلندمرتبه و تفاوت آن ها با ساختمان های معمولی

دانلود فایل-: جزوه روش های پیشرفته ساخت

دانلود فایل-: جزوه آموزشی سیستم قاب سبک فلزی (LSF)

دانلود فایل-: جزوه آموزشی معرفی کامپوزیت های FRP در ترمیم و تقویت سازه

دانلود فایل-: جزوه آموزشی مقاوم سازی به کمک جداسازی لرزه ای

دانلود فایل-: جزوه آموزشی طراحی لرزه ای ساختمان های فولادی به روش LRFD

دانلود فایل-: جزوه آموزشی تقویت سازه های بتن آرمه به وسیله FRP

دانلود فایل-: پاورپوینت فصل دوم کتاب نظریه های ارتباط سازمانی تألیف دکتر فرهنگی با موضوع ارتباطات سازمانی

جزوه هیدرولوژی

جزوه مهندسی حمل و نقل

جزوه حمل و نقل

مقاله ترجمه شده هماهنگی نقطه سفارش مجدد تأمین کننده: یک مکانیزم هماهنگی برای زنجیره تأمین

مقاله ترجمه شده هماهنگی زنجیره تأمین با نرخ تقاضای وابسته به موجودی و قرارداد تأخیر در پرداخت

مقاله ترجمه شده مکانیزم هماهنگ سازی یک زنجیره تأمین دو سطحی با درنظرگرفتن تقاضای حساس به قیمت

مقاله ترجمه شده کنترل تغییرات زمان تحویل با استفاده از تجهیزات حمل و نقل معتبر

مقاله ترجمه شده قراردادهای تسهیم بر درآمد و تخفیف برای هماهنگی یک زنجیره تأمین با عمر کوتاه محصولات

مقاله ترجمه شده بهینه سازی و هماهنگ سازی در زنجیره تأمین با به کارگیری قرارداد تسهیم بر درآمد

مقاله بررسی قیمت گذاری و هماهنگی در زنجیره تأمین با درنظرگرفتن سرقت برای کالاهای دیجیتال