نمونه طراحی مخازن تحت فشار عمودی به کمک نرم فزار Compress 6258 و ANSYS|32052279

Design of Column,Design of Reactor,Compress,Compress6258,ANSYS

نمونه طراحی مخازن تحت فشار عمودی به کمک نرم فزار Compress 6258 و ANSYS|32052279|در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان نمونه طراحی مخازن تحت فشار عمودی به کمک نرم فزار Compress 6258 و ANSYS آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نمونه طراحی مخازن تحت فشار عمودی به کمک نرم فزار Compress 6258 و ANSYSScketch این مخزن توسط نرم افزار ANSYS انجام شده است و Allowable nozzle load هم به کمک نزرم افزار Nozzle Proفایل PDF و Native همه ضمیمه شده است به همراه General Arrangement که فاسل CAD هم همراه ان می باشد