تحقیق جذب مشتری در تجارت الکترونیک|39012169

تحقیق در مورد تجارت,دانلود تحقیق در مورد مشتری,مقاله تجارت الکترونیک,بازاريابي الكترنيكي ,بازاریابی ابنترنتی, فروش الكترونيكي ,فرشگاه اینترنتی,تجارت الكترونيك,تعريف تجارت الكترونيک,مزاياي تجارت الكترونيكي,بازاريابي الكترنيكي,اينترنت

تحقیق جذب مشتری در تجارت الکترونیک|39012169|در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان تحقیق جذب مشتری در تجارت الکترونیک آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه:
به منظور بررسي عوامل مؤثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، لازم است مروري تئوريك به مباحث مطروحه در اين معقوله صورت گيرد. لذا در اين فصل ابتدا مفهوم تجارت الكترونيك مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين راستا تجارت الكترنيك را تعريف كرده و انواع، مراحل، اجزا، مدل هاي كسب و كاري و مزاياي آن ، مورد توجه قرار مي گيرد.
سپس بازاريابي الكترونيكي را تعريف كرده و ضمن بررسي اجزا و اهداف بازاريابي اينترنتي توضيحاتي راجع به عناصر آميخته بازاريابي اينترنتي ارايه خواهد شد. در بخش بعدي از اين فصل به خريد و فروش الكترونيكي اشاره شده وچگونگي خريد و فروش بهنگام محصولات، مورد توجه قرار خواهد گرفت. در انتهاي اين فصل نيز ضمن بيان و مفهوم اعتماد در تجارت الكترونيك مروري جامع بر تحقيقات صورت گرفته در اين حوزه،خواهد شد.


فهرست مطالب:
-1) مقدمه
2-2) تجارت الكترونيك
2-2-1) تعريف تجارت الكترونيك
2-2-2) انواع تجارت الكترونيكي
2-2-3) مراحل تجارت الكترونيكي
2-2-4) اجزاء تجارت الكترونيكي
2-2-5) مدلهاي كسب و كاري در تجارت الكترونيكي
2-2-6) مزاياي تجارت الكترونيكي
2-3) بازاريابي الكترنيكي
2-3-1) تعريف و تكامل بازاريابي الكترونيكي
2-3-2) اجزاء بازاريابي اينترنتي
1-3-3) اهداف بازاريابي اينترنتي
2-3-4)آميخته بازاريابي اينترنتي
2-3-4-1) تاثير اينترنت و بازاريابي بر محصول
2-3-4-2) تاثير اينترنت و بازاريابي بر توزيع
2-3-4-3) تاثير اينترنت و بازاريابي اينترنتي بر قيمت
2-3-4-4) تاثير اينترنت و بازاريابي اينترنتي بر ترفيع
2-4) خريدو فروش الكترونيكي
2-4-1) از تجارت الكترونيكي تا خريد و فروش الكترونيكي
2-4-2) فروش بهنگام محصولات
2-4-3) عوامل موفقيت در فروش اينترنتي
2-4-4) ايجاد يك فروشگاه مجازي
2-4-5) سيستم خريد از طريق اينترنت
2-5) اعتماد در تجارت الكترونيك
2-5-1) ماهيت و مفهوم اعتماد
2-5-2)ديدگاه جامع به اعتماد
2-5-2-1) فلسفه
2-5-2-2) روانشناسي
2-5-2-3) مديريت
2-5-2-4) بازاريابي
2-5-3) ويژگي هاي اعتماد
2-5-4) نقش ريسك و آسيب پذيري در مفهوم اعتماد
2-5-5) مشخصات اعتماد بهنگام
2-5-6) ابعاد اعتماد
2-5-7) مطالعات صورت گرفته در حوزه اعتماد در تجارت الكترونيك
2-5-7-1) مطالعات گيفن
2-5-7-2) مطالعات آنگ، دوبلار و لي
2-5-7-4) مطالعات چسكين و ساپينت
2-5-7-5) مطالعات همفيل
2-5-7-7) مدل وانگ و امورين
2-5-7-8) مدل فرآيند محور چند بعدي ايجاد اعتماد
2-5-7-9) تحقيقات شانكر و همكاران
2-5-7-11) تحقيقات دايل و همكاران
2-5-7-12) تحقيقات هافمن و همكاران
2-5-7-13) تحقيقات تراكتينسكي و همكاران
2-5-7-14) تحقيقات سولتان و همكاران
2-5-7-15) تحقيقات يون
2-5-7-16) مطالعات اسميت و همكاران
2-5-7-17)مطالعات شايندرمن
2-5-7-18) مطالعات پالمر و همكاران
2-5-7-19) مطالعات ماتئو و همكاران
2-5-7-20) مدل اعتماد،اعتماد رسمي و اعتماد غيز رسمي
2-5-7-21) مدل چرخه زندگي تسعه اعتماد در تجارت الكترونيك
2-5-7-22) مدل چند بعدي در تجارت الكترونيك...
2-5-7-23) مدل اعتماد ادراك شده در تجارت C 2B
2-5-8) فناوري حمايت كننده از اعتماد در تجارت الكترونيك
2-5-8-1) مهر و امضاي تاييد
2-5-8-2) سيستم هاي شهرت
2-5-8-3) دفاتر ارائه عنوان
2-5-8-4-1) منوي كليدي امنيتي
2-5-8-4-2) سيستم زير ساخت عمومي
2-5-8-5) واسطه هاي مالي و آژانس هاي تضمين كننده
2 -5-8-6) سيستم هاي حقوق و قانوني
2-5-8-6-2) رويكرد دوگانه
2-5-8-6-1) رويكرد دستوري يا تجويزي
2-5-8-6-3) رويكرد حداقل
2-6) نتيجه گيري