بررسی روند برج های تقطیر همراه با واکنش|39015336

تقطیر, برج های دیوار میانی, برج های اتمسفر یک, افزایش بازدهی, انرژی

بررسی روند برج های تقطیر همراه با واکنش|39015336|در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی روند برج های تقطیر همراه با واکنش آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیده:

تقطیر از رایج ترین روش هاي جداسازی در صنایع شیمیایی بوده و حدود 95% جداسازی مایعات و حدود 3% از کل انرژی مصرفی جهان را به خود اختصاص داده است. در سال هاي اخیر پیشرفت هاي زیادی در زمینه افزایش راندمان برج هاي تقطیر انجام گرفته که در این میان برج هاي تقطیر پتلیوك و دیوار میانی جایگاه ویژه اي دارند. برج دیوار میانی تا 25% کاهش سرمایه اولیه ، تا 35% کاهش هزینه عملیاتی و تا 40% کاهش در فضای مورد نیاز واحد را سبب شده و نیز نشر گازهاي گلخانه اي را کاهش می دهد. و همچنین کاهش مصرف انرژی و بالا بردن بازده در هر واحد صنعتی يكي از راهکارهای اساسی بهینه سازى است. در واحدهای پالايشگاهي كه خود تولیدکننده انرژی هستند، اين موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار اســت. يكي از راههای بهینه سازى مصرف انرژی و افزایش بازده ســتونهاى تقطیر كه سـبب کاهش هزینه هاي ثابت و در گردش در پالايشگاه ها مي شود- جدا كردن مواد سبك نفت خام قبل از فرآيند تقطير و وارد كردن آن به ناحيهاى مناســب در برج تقطير اتمسفريك است كه تركيبي شبيه اين جريان دارد. انجام اين عمل دارای مزايايى از قبیل كاهش مصرف انرژي دركورهها و پمپها، كاهش تعداد سيني ها و قطر برج و افزایش بازده ســتون تقطیر اتمسفرى میشود. در این پژوهش، به مطالعه و بررسی روند برج های دیوار میانی و تقطیر اتمسفر یک پرداخته میشود. که نتایج حاکی از این است که ساختار برج دیوار میانی در میزان خلوص محصول جانبی تاثیر مثبتی را به همراه دارد. در این ساختار کاهش بار حرارتی برای چگالنده ها حدود %24 و برای ریبویلرها حدود %7 مشاهده شد. جداسازی و انتقال تركيبات سبک نفت خام، با استفاده از ستون تبخیر ناگهانی، به سينى هاى بالای ستون تقطیر اتمسفريک پرداخته میشود. مشخص شد كه با وارد کردن این جریان به سينى سوم ستون تقطیر اتمسفرى میتوان در مصرف انرژی پالايشگاه صرفه جويي کرد و هزینه هاي ثابت و در گردش را کاهش داده و در نهایت، خلوص محصولات تقطیر را بهبود بخشید.