پاورپوینت مدارهای ترکیبی و آنالیز و طراحی آن|40216244

دانلود پاورپوینت مدارهای ترکیبی و آنالیز و طراحی آن,بررسی مدارهای ترکیبی و آنالیز و طراحی آن,پاورپوینت جامع و کامل مدارهای ترکیبی و آنالیز و طراحی آن,کاملترین پاورپوینت مدارهای ترکیبی و آنالیز و طراحی آن,پکیج پاورپوینت مدارهای ترکیبی و آنالیز و طراحی آن,مقاله مدارهای ترکیبی و آنالیز و طراحی آن,تحقیق مدارهای ترکیبی و آنالیز و طراحی آن

پاورپوینت مدارهای ترکیبی و آنالیز و طراحی آن|40216244|در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پاورپوینت مدارهای ترکیبی و آنالیز و طراحی آن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 47 صفحه

LOGIC CIRCUITS: 1. Combinational

2. Sequential مدارهای ترکیبی مدار های منطقی ترکیبی (circuits without a memory)
در این مدار ها مقدار خروجی فقط به مقدار فعلی ورودیها بستگی دارد.
در این مدارها زمان اعمال ورودی تاثیری در مقدار خروجی ندارد.
مدارهای منطقی ترتیبی (circuits with memory)
در این مدارها مقدار خروجی به مقدار فعلی ورودیها و حالت مدار بستگی دارد.
این مدارها از گیتهای منطقی و عناصر ذخیره اطلاعات (حافظه) استفاده می کنند و در فصلهای بعد مورد بررسی قرار می گیرند.
1 logic circuit 5 مدارهای ترکیبی مهمترین مدارهای ترکیبی:
Adders جمع کننده
Subtractorsتفریق کننده
Comparatorsمقایسه کننده
Decodersدیکدر
Encodersانکدر
Multiplexersتسهیم کننده
Demultiplexers

2 logic circuit 5 Available in IC’s as MSI and used as
standard cells in complex VLSI (ASIC) آنالیز منطق ترکیبی 3 logic circuit 5 گام اول:
مدار را از سمت ورودی ها به سمت خروجی ها ساده می کنیم و خروجی های مدار را بدست می آوریم.
گام دوم:
خروجی را به کمک جدول خواص یا جدول کارنو به حاصل جمع مینترم ها تبدیل می کنیم.
گام سوم:
جدول درستی مدار را رسم می کنیم و بجای مینترم ها یک(1) جایگزین می کنیم. آنالیز منطق ترکیبی 4 logic circuit 5 آنالیز منطق ترکیبی 5 logic circuit 5

آنالیز منطق ترکیبی 6 logic circuit 5 INPUTS OUTPUTS طراحی مدارات ترکیبی گام اول:
از روی خصوصیات و تعریف مسئله تعداد ورودیها و خروجیها را مشخص کنید.
گام دوم:
جدول درستی را تشکیل دهید و ارتباط ورودیها و خروجیها را مشخص کنید.
گام سوم:
با استفاده از جدول کارنو مدار را ساده کنید.
گام چهارم:
دیاگرام منطقی مدار را بکشید.
گام پنجم ( اختیاری):
درستی طراحی خود را تحقیق کنید.
7 logic circuit 5 مثال: مداری با سه ورودی و یک خروجی طراحی کنید بطوریکه مقدار خروجی فقط هنگامیکه مقدار عددی معادل ورودیها کمتر از سه باشد، با 1 برابر باشد. 00 01 11 10 0 1 y x z y z طراحی مدارات ترکیبی 8 logic circuit 5 گام اول گام دوم گام سوم گام چهارم: جمع کننده دودویی – نیم جمع کننده 9 logic circuit 5 A+Bهدف: محاسبه جمع جبری
S: نتیجه حاصلجمع(sum)
C : رقم نقلی (carry) جمع کننده کامل (full adder) 10 logic circuit 5 A+B+Cهدف: محاسبه جمع جبری
S: نتیجه حاصلجمع(sum)
C : رقم نقلی (carry) C جمع کننده کامل (full adder) 11 logic circuit 5 جمع کننده کامل به فرم SOP 12 logic circuit 5 پیاده سازی جمع کننده کامل با دو نیم جمع کننده 13 logic circuit 5 3 2 1 0 i Full-adder چهار بیتی 14 logic circuit 5 هدف: محاسبه جمع جبری
A3A2A1A0+B3B2B1B0=C4S3S2S1S0
S: نتیجه حاصلجمع(sum)
C : رقم نقلی (carry)
C0: رقم نقلی از طبقه قبل
C4: رقم نقلی به طبقه بعد
تفریق کننده دودویی با استفاده از تکنیک مکمل گیری می توان عمل تفریق را انجام داد.
محاسبه مکمل 2 مفروق منه
انجام جمع باینری
محاسبه مکمل 1:
تمام ارقام را معکوس می کنیم یعنی 0 ها را به 1 و 1 ها را به 0 تبدیل می کنیم
محاسبه مکمل 2:
تمام ارقام بعد از اولین 1 از سمت چپ را معکوس می کنیم.
روش دیگر محاسبه مکمل 2:
محاسبه مکمل 1
جمع با 1 15 logic circuit 5 تفریق کننده دودویی – نیم تفریق کننده 16 logic circuit 5 x-y=x+y’+1هدف: محاسبه تفریق جبری
D: نتیجه اختلاف(Difference)

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.